کتاب جدید خودآرایی زنانه چاپ و روانه بازار گردید
 
اعتماد به نفس، اهداف، خانواده و دوستان چیزهایی هستند که با رنگ و موهای تان در ارتباط اند. راه خوبی برای خوب احساس کردن و زیبا به نظر رسیدن در پیش گرفته اید
 
کتاب جدید آرایش دایم صورت زنانه چاپ و روانه بازار گردید.
 
قابل توجه علاقه مندان رشته های آرایشی،کتابهای اندروید رشته های آرایش پیرایش طراحی شد.
 
کتاب جدید پاکسازی صورت زنانه چاپ و روانه بازار گردید
 
کتاب های جدید خانم باستانی به بازار عرضه شد
 
قابل توجه علاقه مندان رشته آرایشگر دائم، نمونه سوالات جدید رشته آرایشگردائم در سایت قرارداده شد.