قابل توجه علاقه مندان رشته آرایشگر دائم، نمونه سوالات جدید رشته آرایشگردائم در سایت قرارداده شد.
 
قابل توجه علاقه مندان رشته های آرایشی،کتابهای اندروید رشته های آرایش پیرایش طراحی شد.
 
اعتماد به نفس، اهداف، خانواده و دوستان چیزهایی هستند که با رنگ و موهای تان در ارتباط اند. راه خوبی برای خوب احساس کردن و زیبا به نظر رسیدن در پیش گرفته اید
 
کتاب های جدید خانم باستانی به بازار عرضه شد